Om de Europese staatsschuldencrisis aan te pakken
voerde de Europese Centrale Bank een aantal beleidswijzigingen door. Zo werden
de regels voor wat betreft leningen zeer versoepeld en konden Europese banken
voor aanzienlijk langere termijnen geld lenen bij de Europese Centrale Bank. De
op dat moment bestaande crisis op de Italiaanse staatsfinanciën in 2011 leidde
tot een zeer sterke daling van de koers van de Italiaanse staatsleningen. Dit
was de onmiddellijke aanleiding voor het plan van de Europese Centrale Bank in
november 2011 om voor 3 jaar lang 489 miljard euro aan Europese banken te lenen
tegen een rente gelijk aan de refirente (de rente die banken betalen aan de
centrale bank wanneer zij geld opnemen). Het effect daarvan was positief. Op 29
februari 2012 volgde twee soortgelijke langere-termijn herfinancieringsoperaties
(LTRO).

BACK TO TOP
x

Hi!
I'm Nicholas!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out